BAŞKAN ÖZDEN´İN AKP İLÇE BAŞKANI ÇAĞLAYAN´A YANITI
Belediye Başkanı İlhan Özden, AKP İlçe Başkanı Ahmet Çağlayan´ın sorularını yanıtladı.
Tarih: 6.11.2015 09:34:48/ 6041okunma / 1yorum

Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, basında yer alan AKP İlçe Başkanı Ahmet Çağlayan´ın kendisi hakkında dile getirdiği sorularını yanıtladı.

"30 Ekim 2015 Cuma günü Belekoma Haber sitesinde ‘‘Yenipazar AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çağlayan Belediye Başkanı Özden´e Soruyor?´´ başlığı ile yayınlanan metinde Yenipazar AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çağlayan´ın tarafımıza yönelttiği sorulara cevabımızdır:

Sorulara madde madde cevap vermeye geçmeden önce şunu özellikle belirtmek istiyoruz ki, Belediye Başkanı olarak göreve geldiğimiz 30 Mart 2014 tarihinden itibaren Yenipazar ilçemizi modern bir kent görünümüne kavuşturmayı hedefleyerek yapmış olduğumuz birçok hizmette kişilerin değil halkın çıkarlarını ön planda tuttuk. Hizmetlerimizden ötürü kişisel çıkarları zedelenen ve başarılarımıza gölge düşürmek isteyen çevreler tarafından bugüne kadar acımasız ve insafsız bir şekilde eleştirildik. Hatta birçok defa bu çevrelerin iftiralarına maruz kaldık. Seviyesiz ve mesnetsiz eleştirilere cevap vererek kamuoyunu kısır ve gereksiz tartışmalarla meşgul etmemeyi bu güne kadar temel ilke olarak kabul ettik. Meyve veren ağaç taşlanır düşüncesi herkeste oluştuğu gibi bizde de oluşmuş olsa da, Kimseyle polemiğe girmemize gerek yok biz işimizi yapar geçeriz gerisi onların sorunu diye düşünerek cevap vermemize gerek olmasa da, halkımızın doğruları öğrenmesi adına bu açıklamaları yapma zorunluluğu hâsıl olmuştur.

Yenipazar AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çağlayan tarafından yöneltilen soruların başında yer alan şu ifadeye herkesin dikkatini çekmek istiyoruz: ‘‘Nedense başkalarının işine karışmak insana kolay ve zevkli geliyor ve bu meşguliyet bazı insanların en fazla tercih ettikleri bir şeydir. Bunun sebebi de herhalde nefislerine yenik düşmeleridir.´´ Aslında Ahmet Çağlayan bu ifadesiyle durumu gayet güzel ifade etmiştir. Kendisi, belirttiği gibi nefsine yenik düşmüş olmalı ki başkalarının işine karışmayı kendine görev edinerek, çamur at izi kalsın mantığıyla halkımızın ve ilçemizin yararına yapmış olduğumuz hizmetlerimize gölge düşürmeye çalışmış ve en kolay yolu seçmeyi tercih etmiştir. İfadesinde belirttiği gibi bu işten son derce zevk aldığını umuyoruz.

Tarafımıza yöneltilen sorulara, yayınlanan haber metninde yer alan soru sırası ile cevap veriyoruz:

1-Bu konuda yapmış olduğumuz proje ilgili mercilere sunuldu. Ancak projemize ait dosyalar malum çevreler tarafından rafa kaldırtıldı. Tekrar aynı dosyalarla ilgili yenileme müracaatı yaptık. Bir kez daha rafa kaldırtılmazsa gereği gerektiği gibi yapılacaktır. Şu an beklenmesinin yegâne sebebi malidir.

2-Çarşı merkezine ait imar düzenlemesi 1990´lı yıllarda yapılmış imar planına göre oluşturulmuştur. Kaldı ki, imar planı her ne kadar 1990´lı yıllarda yapılmış olsa da imar planı şehir plancıları tarafından ileriki yıllara ait gelişmeler (nüfus artışı, araç sayısı, sanayi oluşumu vb. unsurlar) bilimsel olarak hesaplanarak yapılır. Şehir, meydan ve alan düzenlemeleri anlık durumlara göre belirlenip yapılabilen düzenlemelerden değildir. Dolayısıyla mecburi değişiklikler dışında imar planı ve imar disiplinine sadık kalmak imar rantlarının had safhaya vardığı günümüzde çok mümkün görülmemesine rağmen biz bunu başardık.

3-İlçemizin meydan düzenlemesi esnasında ortada bulunan Atatürk heykeli ilçe yönetiminde yer alan tüm yöneticiler ile görüşülerek mutabık kalınması sonucunda ilçemiz hükümet konağı önüne alınmıştır. Kaldı ki; iddia edildiği gibi Atatürk anıtı tamamen ortadan kaldırılmamıştır. Atatürk anıtlarını, Atatürk ve silah arkadaşlarının isimleri ile anılan cadde ve sokak isimlerini kimlerin ve hangi belediyelerin ortadan kaldırdığını kamuoyu gayet yakından takip etmekte ve bilmektedir. Atatürk anıtlarının Hükümet konaklarının önünde olması Yenipazar ilçesine has bir uygulama değildir. Birçok il ve ilçemizde bu uygulamaları görmek mümkündür. Yakın çevreye baktığınız takdirde bunun bu şekilde olduğunu siz de göreceksiniz. Çevre düzenlemesi sırasında monte edilen ışıklı ağaç; şeftali ağacı, kiraz ağacı, elma ağacı ve aklınıza gelebilecek her türlü meyve ağacı şeklinde dizayn edip kullanılabilir. Ülkemizde birçok belediye kentini güzel bir görünüme kavuşturmak için bu tür ağaçları uygun yerlere monte etmektedir. Ancak siz nasıl bir gözle baktınız da bu ağacı HDP ambleminde yer alan gargat ağacına benzettiniz? Doğrusu sahip olduğunuz bakış açısını ve kullandığınız gözlüğün markasını çok merak ediyoruz.

4-Aydınlatma direkleri genellikle şehir merkezlerinde kaldırımlarda, meskûn mahal dışında yol kenarlarında, ana yollarda ise yol ortalarında bulunan refüjlerde yer alır. Ancak şehir içindeki uygulamamızda bazı hatalar olmuştur. Asla bir engelliye yeni bir engel çıkarmak için kasıtlı yapılmış bir olay söz konusu değildir. Biz kısıtlı imkânlara ve bütün engellemelere rağmen bir yılda yaklaşık yüz adet aydınlatma direği dikerek halkımızın hizmetine sunduk. Siz beş yılda her türlü imkâna (iş makinası, teknik eleman ve ödenek sorunsuzluğu) sahipken 5 (beş) direk dikebildiniz mi? Döneminizde engelliler için hangi projeyi hayata geçirdiniz? Engelli vatandaşlarımızı düşünmek aklınıza şimdi mi geldi? Engelli vatandaşlarımızı bize karşı saldırı malzemesi olarak kullanmanız hiç hoş değildir.

5-Kaldırım işgali kim tarafından yapılırsa yapılsın suçtur. Belediye kanunun 14 ve 15. maddeleri bu konuda belediyelere görev ve yetkiler vermiştir. 13. madde ise hemşehri hukuku başlığı ile o ilçede yaşayanların bu hizmetlere katılma ve yapılan hizmetleri engellememe yükümlülüğünü getirir. Dolayısıyla her suçun karşılığında bir cezayı müeyyide uygulanır ve bunlar için her hangi bir isim aranmaz. Kaldırım işgalinden dolayı verilen para cezası tebliğinde kanuni dayanaklar yer almaktadır. Şayet gerçekten hukuka uygunluk yoktur iddiasında iseniz bununla ilgili olarak gereğini yapınız. Ceza belediye encümeni tarafından takdir edilir. Başkanlığımızca yapılan uyarıları dikkate alarak haksız eyleminden vaz geçen esnaflarımıza idari para cezası uygulanmamıştır. Ancak kendisini kanun üzerinde bir güç olarak görerek tüm uyarılarımıza rağmen eylemine devam edenlere idari para cezası uygulanmıştır. Devamı halinde suç duyurusunda bulunmak dâhil her türlü yasal takibat yapılacaktır. Fuzuli kaldırım işgalleri neden bu kadar ilgi alanınıza girdi. Yoksa bazı kişilere şirin görünerek siyasi getirim elde etmeye mi çalışıyorsunuz. Kişilerin değil toplumun çıkarlarını korumak ve bilhassa kaldırımları kullanan engelli vatandaşlarımızın yolunu açık tutmak için aldığımız önlemleri desteklemenizi beklerdik.

6-İlgili vatandaşımız tarım ve zirai araç gereç ve ürünlerinin satışı ile iştigal eden bir esnafımızdır. Kendisi belediyemize şahsen müracaat ederek; tarım araçlarından bazılarını (pulluk vb. zirai araçlar) belediyemizin uhdesinde atıl bulunan bir alanda tutma zorunluluğu doğduğunu, bu konuda herhangi bir ücret tahakkuk ettirilmesi halinde ödeyeceğini beyan etmiştir. Biz de, belediyemizin haşere ve yabani ot ile yapmış olduğu mücadelede kullanmak için gerekli ilacı, park ve bahçe işlerinde kullanmak için ise çim biçme aracını onlara ait mağazadan aldığımızı söyledik. Kendisi bu hizmetler için bir bedel istemediğini dahası ilçemize bir çocuk parkı ekipmanı alımını üstlenmek istediğini bildirdi. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu´na göre işgal harcının miktarı metre kare başına günlük 0,5 kuruştur. Toplamda kullanılan alanın getirisi ilgili kişiden alınan 5 litrelik ilacın bedelini karşılamaz. İlgili kişi ile açık hesap ilişkisi devam etmektedir. Yılsonu itibariyle tahakkuku yapılacaktır. Şu ana kadar yapılmaması hiç yapılmayacağı anlamına gelmemektedir. Belediye gelirlerini tahsil etmemek gibi kanun üstü bir gücümüz yoktur. Kimlerin bu gücü kullandığını siz çok iyi biliyorsunuz.

7-Parke taşı döşenen alan belediye meclis üyesinin mülkü olması dışında ilçemizde ortaklaşa kullanılan, eskiden ilçelerde bulunan çamaşırhaneler, hayvan otlatılan meralar ve ortak kullanılan çeşmeler gibi hizmet veren bir mahaldir. Ayrıca bu alanı yoğun olarak kullanan o mahalle halkının özellikle de bayanların sözlü olarak bu alanın çamurundan şikâyetçi olması sonucu söz konusu alan, toplam 6 m2 başka yerden sökülmüş çıkma parke taşı ile döşenmiştir. Ayrıca döşeme işçiliği de kendileri tarafından yapılmıştır. Teslim edilen taş miktarının tutanağı mevcuttur. İlgili bedel fen memurlarınca tespit edildikten sonra tahsil edilecektir.

8-Öncelikle kanalizasyona nelerin bağlanıp bağlanmayacağı noktasında ciddi bir araştırma yapmanız gerekmektedir. Yer üstünde kalmasında umumi sakınca bulunan tüm akışkan maddeler uygun çapta bulunan kanalizasyon hattına bağlanır. Bununla ilgili olarak 4 veya 5 vatandaşımızın bu şekildeki atıkları kanalizasyon hattı ile bertaraf edilmiştir. Kendilerinden de kanalizasyon katılım payı alınmıştır.

9-Bahse konu bina bildiğimiz kadarıyla 50 yılı aşkın bir süredir orada bulunmaktadır. Sadece bugün tehlike arz etmemektedir. Kaldı ki, yıkılmaya yüz tutmuş ve tehlike arz eden bina sınıfında da değildir. Ancak içinde oturulmadığından zaman zaman çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Böyle durumlarda itfaiye aracımızı kullanarak ıslahı noktasında gereken tedbirleri alıyoruz. Aynı bina ile ilgili mensubu olduğunuz partili belediye dönemimde hangi tedbirleri aldınız ve hangi çalışmaları yaptınız?

10-Yıkım kararı ile ilgili bina, geçmiş yıllarda ruhsatsız olarak ve 3194 sayılı imar kanununa aykırı olarak yapılmış bir binaya ilave kat çıkılması esnasında bina durdurulmuştur. Bina malikine imar ile ilgili birtakım eksikleri tamamlaması (ifraz, yola terk, inşaat alanı) sonrasında kat çıkabileceği aksi halde inşaata müsaade edilemeyeceği bildirildi. Bina malikinin binayı yaptıktan sonra yola terk ettiği bölümleri yeniden kendi mülküne katmak istemesi sonucunda yapım durdurulmuş ve çevirmek istediği duvarın belediyemizce yıkılacağı bildirilmiştir. Yan tarafındaki komşusuna ait bina ise Yenipazar ilçe olmadan önce yapılmış ve mevcut hali ile tapulandırılmış bir binadır. Bu bina yıkılarak yeniden yapılmak istense aynı prosedüre uymak zorundadır. Bu uygulamanın hukuksuz olduğuna inanıyorsanız neden hukuka müracaatınızı yapmıyorsunuz da bizimle basın üzerinden polemiğe giriyorsunuz?

11-Bu maddede yer alan iddianızın gerçeklerle uzaktan veya yakından bir alakası yoktur. Olayları çarpıtmaktan başka bir iş yaptığınız bu güne kadar görülmemiştir. Meydan düzenlemesi sırasında daha önceki belediye dönemimde İlçe Trafik Komisyonunca alınmış olan ağır taşıtların güzergah değişikliği yönündeki kararına istinaden yol şimdiki yerinden kaldırılmıştır. Çiftçilerimizin daha rahat alış veriş yapması amacıyla Tarım Kredi Kooperatifi ve belediyemiz arasında bir mutabakat yapılmıştır. Mutabakat gereği ilgili yerin arkasında bulunan tuvaletler yıkılarak bu alan yol olarak kullanılacaktır. Tuvaletler ise daha uygun bir alana yapılacaktır. Konu ile ilgili mutabakat 3 gün önce imzalanabilmiştir. Mutabakatın gecikme nedenini siz daha iyi bilirsiniz.

12-Aydınlatma giderleri diğer il, ilçe ve beldelerde ne şekilde karşılanıyorsa Yenipazar´da da aynı şekilde karşılanmaktadır.

13-İlçemizin girişinde bulunan yol geçtiğimiz belediye döneminde karayollarına ait iken, kanalizasyonu yapan yükleniciye şirin gözükmek adına (kanalizasyon çalışması sırasında yola verilen hasarlara karşılık ilgili yüklenicinin karayollarına hasar bedeli tazmin etmesi gerekir) bu yolu şehir içi yolu kapsamına aldınız. Dolayısıyla yükleniciyi bu bedeli ödemekten kurtarmak adına yolun bakım maliyetini geliri belli olan küçücük bir ilçe belediyesinin sırtına kambur olarak bıraktınız. Sözde de buna hizmet dediniz. Bu mudur sizin ilçenizi düşünme mantığınız? Umumun çıkarları mı yoksa kişilerin çıkarları mı daha önemlidir? Buyurun siz cevap verin!

14-Yenipazar´da parti ilçe başkanı olarak görev yapıyor ve ikamet ediyorsunuz ama maalesef ilçemizden bihabersiniz. İddianızda yer alan Zafer Mahallesi´ndeki ilçe jandarma yolu, Türkmen köyünden 2014 yılında geri çevirdiğiniz asfaltlama araçları ile asfaltlandı. Bu yolun parke taşı ile kaplanması planlanmaktadır. Bu kapsamdaki çalışmalar devam etmektedir.

15-İddia ettiğiniz gibi ilçemizin kaldırım taşları 2013 yılında sizin döneminizde değil 2004 yılında dönemin Belediye Başkanı Mehmet ÜNAL tarafından yaptırılmıştır. On yıl öncesinin imkanları ve malzemeleri ile döşenen bu kaldırım taşları zamanla bozulmuş ve ilçemize yakışmayan bir hale gelmişti. 2013 yılında yapılan altyapı çalışmaları sonucunda iyice bozulan bu taşların yenilenmesi artık kaçınılmazdı. Bu nedenle çevre düzenlemesi çalışmalarını yaptık. 2013 yılında sizin döneminizde Yeni Mahallede sadece üç beş sokağa kaldırım taşı döşenmiştir. O sokakların ise üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen hangi hale geldiği sizin ve herkesin malumudur. Biz bugün, yapılmamış olan ve yapılması gereken yollara ve alanlara parke taşı döşemesi yapıyoruz. Bu çalışmaların planlaması da mali gücümüz nispetinde olmaktadır. Değil 2017 yılına kadar 20 yıl yaptığımız alanların bozulmayacağı konusunda ciddi bir iddiaya sahibiz. Dolayısıyla 2017 yılında bu yol ve alanlara tekrar parke taşı döşenmesine gere olmayacaktır. Bizim kimseye şirin görünme gibi bir amacımız yoktur ve olamaz.

16-Cenaze evlerine yemek verme uygulamasından tamamen vazgeçmedik. Ancak ekonomik sıkıntılarımızın biraz hafiflemesi sonucunda bu uygulamamız yine devam edecektir. Maalesef devletimizin tüm kurumlarından yeterli desteği tam zamanlı olarak alamamaktayız.

Son olarak buradan Yenipazar AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çağlayan´a şunları söylemek istiyoruz: Ortaya atmış olduğunuz mesnetsiz 16 iddiaya yukarıda ayrıntılı bir şekilde cevap vermiş bulunuyoruz. Sizden özellikle istirham ediyorum, lütfen bundan sonra bir iddiada bulunurken konuyu iyice araştırın. Mesnetsiz ve gereksiz iddialarda bulunarak ne kendinizi yorun ne de bizi ve kamuoyunu bu şekilde meşgul etmeyin. Bırakın da insanlar gönül huzuruyla işlerini yapsınlar. Halkımız; iktidarı elinde bulunduran bir partinin ilçe başkanı olan sizden, daha yapıcı ve yol gösterici eleştirilerde bulunmanızı ve yapmış olduğumuz bu güzel hizmetlere destek vermenizi beklemektedir. Siz nasıl bize sorular yönelttiyseniz biz de size şu soruları yöneltmek istiyoruz:

1-Bu iddialarda bulunmanızda, parti teşkilatınız tarafından yaklaşık 3 yıl boyunca kullandığınız ve elektrik giderlerini belediye bütçesinden ödettiğiniz, daha sonrada Belediye yönetimi değişince parti büronuzun elektrik aboneliğini yaptırması hususuna zorlanıp elektrik giderlerinizin partinizce ödenmesini sağladığımızın rolü var mıdır?

2-Bu iddialarda bulunmanızda, bizden önceki dönemde belediyeyi yöneten partinizin 5 yıl boyunca her türlü iktidar desteğine sahip olmasına rağmen yapamadığı hizmetleri bizim 2 yıldan daha az bir sürede yapmamızı içinize sindirememenizin etkisi var mıdır?

3-Bu iddialarda bulunmanızda, yapmış olduğumuz hizmetlerden halkımızın büyük çoğunluğunun memnun olmasına rağmen kişisel çıkarları engellendiği için hizmetlerimizden memnun olmayan birkaç kişiye şirin görünüp onları kendinize yandaş yapmak istemenizin ne derece etkili olmuştur?

4-2014 yılında ilçemize asfaltlama çalışmaları için gelen İl Özel İdaresi araçlarını ve ekiplerini hangi amaç ve niyetle Türkmen Köyü´nden geri çevirdiniz?

5-Bir bakkal dükkanından hangi belediyelere telefon ederek Yenipazar Belediyesi´ne yardım etmemelerini söylediniz? Bunu yaparken amacınız ne idi?

6-Belediye yönetiminin ciddi ve sorumluluk isteyen bir iş olduğunun farkında mısınız? Yoksa belediye yönetmeyi kahve veya bakkal yönetmeye mi benzetiyorsunuz?

7-Kamuoyunu mesnetsiz ve gereksiz iddialarla meşgul etmek sizin için bir hobi midir? Bu işten nasıl bir zevk alıyorsunuz?

Son olarak size diyorum ki, eğer yukarıdaki açıklamalardan da tatmin olmadıysanız, size iddialarınıza verdiğimiz açıklamalarımızı belgelerimizle destekleyerek eğitim hizmeti de verebiliriz. Her ne kadar engellemeye çalışsanız da, böyle ceviz kabuğunu doldurmayan sebeplerle şevkimizi kırmaya çalışsanız da hiçbir zaman Yenipazar´ımıza olan hizmet aşkımızdan bizi vazgeçiremezsiniz. Sonuçta bu kervan yürüyecektir. Daha çok söylenecek söz var ama, mensubu olduğunuz partiye ait birlikte çalıştığım Belediye Başkanı arkadaşlarım, o partinin mensubu bir çok arkadaşım var onlara karşı bir saygısızlık yapmak istemiyorum.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İlhan ÖZDEN

Yenipazar Belediye Başkanı"

Kaynak: Belekoma Haber
Kaynak:

Okuyucu Yorumları (1 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Şevket KARHAN
6.11.2015 11:01:10
Muhalefet olmadan olmaz ama mesnetsiz suçlama tarzındada muhalefet yapılmaz,Yapılan işleri illaki eleştirin bu eleştiri dahada iyi bir iş yapabilmeyi sağlayacaktır,Lakin küçücük ilçede birbirimize düşman olmanın bi geregi yok Bu ilçeyi nasıl daha iyi yerlere getiririz bunun çalışmasını yapalım,Secim zamanı halk takdir edecegi tarafı bilir.
EN BAŞARILI MHP´Lİ BELEDİYE BAŞKANI KİM?
EN BAŞARILI MHP´Lİ BELEDİYE BAŞKANI KİM?
www.ülkücümedya.com internet sitesi ilginç bir anket başlattı.
YENİPAZARLI CHP´LİLER KURULTAYDA
YENİPAZARLI CHP´LİLER KURULTAYDA
Cumhuriyet Halk Partisi´nin Ankara´da yapılan 36´ncı Olağan Kongresi´ne Yenipazar´dan bir otobüs dolusu partili katıldı.
İYİ PARTİ, MEHMET ÜNSAL BAŞKANLIĞINDA KURULDU
İYİ PARTİ, MEHMET ÜNSAL BAŞKANLIĞINDA KURULDU
İyi Parti, Yenipazar´da Mehmet Ünsal başkanlığında resmen kuruldu.
İYİ PARTİ BİLECİK´TEN GÖVDE GÖSTERİSİ
İYİ PARTİ BİLECİK´TEN GÖVDE GÖSTERİSİ
Çok sayıda İyi Partili bir araya geldi.
 CHP KADIN KOLLARI GÖREV BÖLÜMÜ YAPTI
CHP KADIN KOLLARI GÖREV BÖLÜMÜ YAPTI
CHP Yenipazar İlçe Merkezi´nde toplanan CHP´li kadın üyeler, kendi aralarında görev bölümü yaptılar. CHP Yenipazar Kadın Kolları Başkanlığı´na...
CHP GÖREV BÖLÜMÜNÜ YAPTI
CHP GÖREV BÖLÜMÜNÜ YAPTI
CHP Yenipazar İlçe Başkanı İsmail Kaya, Kongre sonrası seçilenlerin görev bölümlerini bildirdi.
CHP İSMAİL KAYA İLE YOLA DEVAM DEDİ
CHP İSMAİL KAYA İLE YOLA DEVAM DEDİ
CHP Yenipazar İlçe Örgütü Olağan kongresini tamamladı ve eski başkan İsmail Kaya, yeniden başkanlığa seçildi.
CHP OLAĞAN KONGRESİ 6 ARALIK´TA
CHP OLAĞAN KONGRESİ 6 ARALIK´TA
CHP Yenipazar İlçe Başkanı İsmail Kaya, kongrenin 6 Aralık 2017 günü yapılacağını bildirdi.
AHMET ÇAĞLAYAN İLE DEVAM
AHMET ÇAĞLAYAN İLE DEVAM
Yenipazar Adalet ve Kalkınma Partisi 6´ncı Olağan Kongresinde Ahmet Çağlayan güven tazeledi.
MHP KONGRESİNİ TAMAMLADI
MHP KONGRESİNİ TAMAMLADI
MHP Yenipazar İlçe Örgütü olağan kongresini tamamladı.
YENİPAZAR EVET DEDİ
YENİPAZAR EVET DEDİ
Yeni anayasa değişikliği referandumunda Yenipazar Evet dedi.
YENİPAZAR´DA KAÇ SEÇMEN OY KULLANACAK?
YENİPAZAR´DA KAÇ SEÇMEN OY KULLANACAK?
Yüksek Seçim Kurulu 16 Nisan´da halk oylamasına sunulacak Yeni Anayasa değişikliği ile ilgili referandumda sandık ve oy kullanacak olan seçmen sayılarını yayınladı.
YENİPAZAR ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI MESUT ÖZMEN İSTİFA ETTİ
YENİPAZAR ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI MESUT ÖZMEN İSTİFA ETTİ
Bozüyük,Söğüt,Yenipazar,Osmaneli Ülkü Ocakları başkanları, yönetimlerinden istifa etti.
CHP YOL  HARİTASINI BELİRLEDİ
CHP YOL HARİTASINI BELİRLEDİ
CHP, İl Danışma Kurulu toplantısıyla referandumda izlenecek yol haritasını belirledi ve “hayır” kampanyasına start verdi.
 OSMAN VAROLU DENETLEME KOMİSYONU´NA SEÇİLDİ
OSMAN VAROLU DENETLEME KOMİSYONU´NA SEÇİLDİ
Yenipazar İl Genel Meclis Üyesi Osman Varolu, Bilecik İl Genel Meclisi Denetleme Komisyonuna seçildi.
CHP ÇALIŞMALARA ERKEN BAŞLADI
CHP ÇALIŞMALARA ERKEN BAŞLADI
CHP Parti Okulu Eğitim çalışmalarına başladı.
ONUR YILDIRIM BAŞKAN SEÇİLDİ
ONUR YILDIRIM BAŞKAN SEÇİLDİ
CHP Merkez İlçe Gençlik Kolları Seçimleri Yapıldı.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ OLAĞAN KONGRESİNİ TAMAMLADI
CUMHURİYET HALK PARTİSİ OLAĞAN KONGRESİNİ TAMAMLADI
C.H.P. Yenipazar İlçe Başkanlığına İsmail Kaya Seçildi.
İLÇE BAŞKANI AHMET ÇAĞLAYAN´DAN BAŞKANA SORULAR
İLÇE BAŞKANI AHMET ÇAĞLAYAN´DAN BAŞKANA SORULAR
Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Çağlayan´dan başkana sorular...
“YENİPAZAR´IN MAKUS TALİHİ CHP İLE DEĞİŞECEK”
“YENİPAZAR´IN MAKUS TALİHİ CHP İLE DEĞİŞECEK”
1 Kasım seçimleri için “Birinci parti” hedefiyle yola çıkan CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile 2´inci sıra adayı Hüseyin Elmas, seçim çalışmalarını Yenipazar´da sürdürdü.
MHP ADAYLARI YENİPAZAR´DA
MHP ADAYLARI YENİPAZAR´DA
MHP Millet Vekili Adayları kendilerini tanıtmak için Yenipazar´a geldi.
DOLAR
3.7816
EURO
4.6527
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Bilecik için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:28 08:13 13:12 15:35 17:53 19:25
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Sabrı olmayanlar ne kadar fakirdirler.

Shakespeare
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ