İÇME SUYU BAKIM - ONARIM İHALE İLANI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 7 köy içme suyu için bakım onarım ihalesi yapıyor.
Tarih: 19.3.2015 18:21:43/ 1844okunma / 0yorum

2015 Yılı Yenipazar İlçesi  Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı KÖYDES Programında bulunan içmesuyu projeleri (7 adet)  Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 19.  maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile her bir proje ayrı ayrı olmak üzere  ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

 

İDARENİN ADI

Yenipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği

İHALELERİN ADI

Yenipazar İlçesi;

1)  Aşağıboğaz Köyü İçmesuyu Depo Bakım-Onarımı

2)  Aşağıçaylı Köyü İçmesuyu Depo Bakım-Onarımı

3)  Batıbelenören Köyü İçmesuyu Depo Bakım-Onarımı

4)  Belkese-Tohumlar Grup Köyleri İçmesuyu Depo Bakım-Onarımı

5)  Caferler Köyü İçmesuyu Depo Bakım-Onarımı

6)  Danişment-Nasuhlar Grup Köyleri Kısmi Terfi Hattı Onarımı

7)   Doğubelenören Köyü İçmesuyu Depo Bakım-Onarımı

 NİTELİĞİ

İçmesuyu Tesisi Bakım-Onarım İşi 

 MİKTARI

7 adet İçmesuyu Tesisi Bakım-Onarımı

 AÇIKLAMA

 Projelere ilişkin hakediş ödemeleri KÖYDES 2015 ödeneklerinin Birlik hesaplarımıza aktarılmasına müteakip ödenecektir. Ödenekler hesabımıza aktarılana kadar yükleniciler her hangi bir hak iddiasında bulunamaz.

İŞİN YAPILACAĞI YER

Yenipazar İlçesi Aşağıboğaz, Aşağıçaylı, Batıbelenören, Belkese-Tohumlar, Caferler, Danişment-Nasuhlar, Doğubelenören Köyleri

İŞE BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHİ

Belirtilen işlerden herhangi biri üzerinde kalan istekli yer tesliminin yapılmasına müteakip 60 (Altmış) takvim günü içerisinde işi bitirmek zorundadır.    

İHALEYE KATILABİLME SARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER

1) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

b)Tüzel kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4) Geçici Teminat alınmayacaktır.

5) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen Teklif mektubu.

6) Teklifler 25/03/2015 saat 12:00’ye kadar bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından idareye verilir. Faks, Posta veya iadeli taahhütlü olarak verilen teklifler kabul edilmeyecektir. İdareye verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

6)  Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

7)  28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11. Maddesindeki İhale Dışı Bırakılma Durumunda bulunmadığına  ilişkin yazılı taahhütname

8) İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı veya konsorsiyum beyannamesi

9) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

10) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olacaktır.

11) İsteklikler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; Doğrudan temin sonucu iş üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11) Kurumumuz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. İlgili Yönetmeliğin 34.maddesi doğrultusunda ihale yapıp yapmamakta serbesttir.

İHALE DÖKÜMANININ GÖRÜLECEĞİ YER

İhale dökümanı ve Şartnameleri Yenipazar Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nde hizmet veren Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve aynı yerden Bedelsiz olarak temin edilebilir.

İHALE TARİHİ VE SAATİ

   25/03/2015    Çarşamba       14 : 00

İHALE YERİ

Yenipazar Kaymakamlığı Toplantı Salonu

SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ

    25/03/2015    Çarşamba       12 : 00

 TEKLİFLERİN NEREYE VERİLECEĞİ

Teklifler Yenipazar Kaymakamlığında  hizmet veren Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına teslim edilecektir.

ADRESİ

Yenipazar Kaymakamlığı /Cumhuriyet Meydanı Hükümet Konağı Kat:2  Yenipazar/BİLECİK

TELEFON

( 228 ) 431 22 16

FAKS

( 228 ) 431 22 16

İHALE TÜRÜ

Doğrudan Temin Usulü
Kaynak:

Anahtar Kelimeler: İÇME SUYU BAKIM - ONARIM İHALE İLANI
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YEMEK İHALESİ
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YEMEK İHALESİ
Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, taşımalı sistemde gelen öğrenciler için yemek ilalesi açtı.
KÖYLERE KİLİTLİ TAŞ İHALESİ
KÖYLERE KİLİTLİ TAŞ İHALESİ
Yenipazar Köylere Hizet Götürme Birliği, köylere kilitli taş ihalesi yapıyor.
YENİPAZAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI ARACINI SATIŞA ÇIKARDI
YENİPAZAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI ARACINI SATIŞA ÇIKARDI
Yenipazar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Ford Connect aracını satmak için ihale açtı.
YUMAKLI-KARAHASANLAR KÖYLERİ DOĞAL ARITMA TESİSİ İHALE İLANI
YUMAKLI-KARAHASANLAR KÖYLERİ DOĞAL ARITMA TESİSİ İHALE İLANI
Yumaklı ve Karahasanlar Köyleri´nin doğa arıtma tesisi yapılması için Yenipazar Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale açtı.
AĞAÇLANDIRMA YAPILMAK AMACIYLA KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ İLANI
AĞAÇLANDIRMA YAPILMAK AMACIYLA KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ İLANI
Yenipazar Kaymakamlığı Ağaçlandırma Yapılmak Amacıyla Kiraya Verilecek Taşınmaz İlanı yayınladı
BELEDİYE OTOBÜS ALMAK İÇİN İHALE İLANI YAYIMLADI
BELEDİYE OTOBÜS ALMAK İÇİN İHALE İLANI YAYIMLADI
Yenipazar Belediyesi bünyesinde bulunan Şirket otobüs almak için ihale ilanı yayımladı.
İHALE İLANI
İHALE İLANI
Kilitli taş ihalesi açıldı
PARKE TAŞI İHALE İLANI
PARKE TAŞI İHALE İLANI
Yenipazar´ın bazı köylerine parke taşı alımı için ihale açıldı.
K.H.G.B. İHALE İLANI YAYIMLADI
K.H.G.B. İHALE İLANI YAYIMLADI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Duyuru yayımladı.
BELKESE-TOHUMLAR KÖYLERİ İÇMESUYU TERFİLİ İSALE HATTI BAKIM-ONARIM İHALESİ
BELKESE-TOHUMLAR KÖYLERİ İÇMESUYU TERFİLİ İSALE HATTI BAKIM-ONARIM İHALESİ
Belkese - Tohumlar Köyleri İçme suyu Terfili İsale Hattı Bakım - Onarım İhalesi Açıldı.
ESENKÖY-SORGUNCUKAHİLER - YUKARIÇAYLI - KUŞÇA KÖYLERİ İÇMESUYU TERFİLİ İSALE HATTI BAKIM-ONARIM İHALESİ
ESENKÖY-SORGUNCUKAHİLER - YUKARIÇAYLI - KUŞÇA KÖYLERİ İÇMESUYU TERFİLİ İSALE HATTI BAKIM-ONARIM İHALESİ
Esenköy - Sorguncukahiler - Yukarıçaylı - Kuşça Köyleri İçmesuyu Terfili İsale Hattı Bakım - Onarım İhalesi Açıldı.
EVSEL ATIKSU DOĞAL ARITMA TESİSİ İHALESİ AÇILDI
EVSEL ATIKSU DOĞAL ARITMA TESİSİ İHALESİ AÇILDI
Karahasanlar Köyü evsel atıksu doğal arıtma tesis ihalesi yapılıyor.
DANIŞMENT-NASUHLAR KÖYLERİ İÇMESUYU TERFİLİ İSALE HATTI BAKIM-ONARIM İHALESİ
DANIŞMENT-NASUHLAR KÖYLERİ İÇMESUYU TERFİLİ İSALE HATTI BAKIM-ONARIM İHALESİ
Danışment - Nasuhlar Köyleri İçmesuyu Terfili İsale Hattı Bakım - Onarım İhalesi Açıldı.
KARAHASANLAR KÖYÜ EVSEL ATIKSU DOĞAL ARITMA TESİSİ İHALESİ
KARAHASANLAR KÖYÜ EVSEL ATIKSU DOĞAL ARITMA TESİSİ İHALESİ
Karahanlar Köyü Evsel Atıksu Doğal Arıtma Tesisi İhalesi Açıldı.
KHGB KİLİTLİ PARKE TAŞI İHALESİ AÇTI
KHGB KİLİTLİ PARKE TAŞI İHALESİ AÇTI
Yenipazar Köylere Hizmet Götürme Birliği kilitli parke taşı ihalesi açtı.
İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI`NDAN DUYURU
İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI`NDAN DUYURU
İlçe Jandarma Komutanlığı`ndan temsili askerlik duyurusu
YENİPAZAR MÜFTÜLÜĞÜ MAKAM OTOSUNU SATILIĞA ÇIKARTTI
YENİPAZAR MÜFTÜLÜĞÜ MAKAM OTOSUNU SATILIĞA ÇIKARTTI
Yenipazar Müftülüğü makam otosunu satılığa çıkarttı.
BAĞLAMA KURSUNA KAYITLAR BAŞLADI
BAĞLAMA KURSUNA KAYITLAR BAŞLADI
Yenipazar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bağlama kursu açıyor.
KİLİTLİ TAŞ İHALE İLANI
KİLİTLİ TAŞ İHALE İLANI
Yenipazar İlçesi Aşağıboğaz, Batıbelenören, Danışment, Esenköy, Kuşça, Kükürt, Sorguncukahiler, Yumaklı Köylerinin Köy içi yollarına kilitli beton parke taşı alımı ve nakliyesi ihale ilanı.
HÜKÜMET KONAĞINA ASANSÖR KURULACAK
HÜKÜMET KONAĞINA ASANSÖR KURULACAK
Hükümet konağına asansör yapımı için ihale açıldı
TAŞIMA İHALESİ İLANI
TAŞIMA İHALESİ İLANI
Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü taşımalı öğrenciler için ihale yayımladı.
DOLAR
5.2601
EURO
5.9335
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Bilecik için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:28 08:13 13:12 15:35 17:53 19:25
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Kendi ayıbını görür ol?

Hacı Bektaşı Veli
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ